nieuwsEen korte terugblik op de ALV

  • 21 juni 2023

De algemene ledenvergadering werd online gehouden op 10 juni. Al onze leden waren hiervoor uitgenodigd en hebben voorafgaand aan de ledenvergadering ons jaarverslag 2022 ontvangen. Het was een warme zaterdag en ondanks de laagdrempeligheid van een online vergadering was de opkomst lager dan we gehoopt hadden.

Een korte terugblik op de ALV

In verband met de afwezigheid van de voorzitter van het bestuur van VKS heeft VKS-lid Paul Guijt als dagvoorzitter de Algemene Ledenvergadering geleid. Onze dank aan Paul voor zijn inzet.

Het jaarverslag werd besproken waarbij we met elkaar terugkeken naar de activiteiten in 2022. Zo is er gewerkt aan diverse projecten zoals de zorgpaden en infographics en is het project website emergency protocol afgerond. We organiseerden, verenigd in Metapact, een mooi en informatief symposium. Er werd op het VKS-kantoor kennis gemaakt met het nieuwe bestuur en directeur van Metakids. Naast het organiseren van informatieve bijeenkomsten voor de diagnosegroepen, is er de werkgroep van Mo(nu)ment voor een Kind die zich heeft ingezet voor het organiseren van de Boomplantdag en Onderhoudsdag van de Herdenkingsdijk. Ook  is 4 keer het digitale magazine Wisselstof verschenen, met veel informatieve- en ervaringsverhalen. Verder is het verspreiden van kennis, zich hard maken voor vergoeding weesgeneesmiddelen en uitbreiding van de hielprik een belangrijk onderdeel van onze activiteiten.De uitvoering van deze taken ligt op het bureau. Het VKS-bestuur heeft daarbij een belangrijke rol in sturing en evaluatie. 

Tijdens de ledenvergadering is er tijd genomen om de financiën te bekijken en werden er een aantal vragen gesteld over de term personeelsbeloningen. Deze term bleek een wat ongelukkig gekozen term omdat het ook de kosten voor verzekeringen en pensioen bevat. De term wordt aangepast naar personeelskosten. Zowel jaarverslag als financiën zijn goedgekeurd in  de ledenvergadering. 

In het bestuur zijn er twee leden die volgens schema periodiek aftreden, Alfons en Anneke hebben ervoor gekozen zich herkiesbaar te stellen, wat wordt aanvaard.

Bij de rondvraag ontstond nog een gesprek over het ledenaantal, dat is al een aantal jaren redelijk stabiel, er komen wat leden bij, er gaan er wat af. Tevens ontstond een gesprek over bijeenkomsten op sociaal emotioneel vlak, die ziekte overstijgend zijn en op emotie mensen met elkaar verbindt. Er volgde een mooi gesprek wat nog een vervolg zal gaan krijgen.